Korona królów

Zobacz teraz

odc. 341
PŁATNY

odc. 341

Zbigniew zabiera siostry do Brzezia, by szybko wydać Śmichnę za chorego sąsiada. Witold wpada na pomysł jak wprowadzić na wileński zamek swoich ludzi, zapowiada fikcyjny ślub swojej siostry. Ragana ucieka od Hanula, ale wcześniej zdradza mu, że każda kobieta w pobliżu Jagiełły jest niebezpieczna. Jagiełło kłóci się ze Skirgiełłą o Raganę, ale ostatecznie dochodzi do pojednania braci. Czambor porywa Elżbietę Pilecką.

odc. 340
PŁATNY

odc. 340

Sąd w Wiślicy. Gniewosz się broni, ale ostatecznie przyznaje się do rozsiewania nieprawdziwych plotek na temat królowej. Karą jest odszczekanie wszystkiego. Jagiełło jest pod wrażeniem Elżbiety Pileckiej. Czambor prosi Spytka o rękę Elżbiety. Jan z Kleparza przyjmuje Mścichnę, Śmichnę i Zbigniewa w Kościelcu. Pokazuje przepiękne miejsce, które przeznaczył na dwór. Zbigniew godzi się na jego ślub z Mścichną.

odc. 339

odc. 339

Jagiełło oznajmia, że wytoczy proces Gniewoszowi. Skirgiełło jest w złym nastroju z powodu ataku krzyżaków na Żmudź i przez Raganę. Korygiełło jest zauroczony Anastazją. Jadwiga sprytnie przekonuje Zbigniewa, by zgodził się na ślub Mścichny i Jana. Ragana w Krakowie, rozmawia z Jagiełłą i przepowiada wielką wojnę na Litwie. Anna podsyca ambicje Witolda, który marzy o przejęciu władzy w Wilnie. Jadwiga dowiaduje się, że będzie sąd w jej sprawie. Jan z Tęczyna ofiaruje, że będzie bronił jej honoru.

odc. 338

odc. 338

Margit wyznaje siostrze, że jest dowód na to, że Jadwiga kontaktowała się z Wilhelmem. List nie został zniszczony. Ersebeth zaczyna rodzić i wymusza przysięgę na Margit, że zniszczy list królowej. Umiera Bodzanta. Radlica przegania Wierzynka i Mateusza, którzy przyszli kupić odpusty, ale dowiaduje się, że Opolczyk knuje w Rzymie. Jagiełło zgadza się na Dobrogosta, prosi Radlicę, by ruszył do Rzymu zahamować pomysł z Kropidłą. Jadwiga znajduje w szkatułce listy królowej Elżbiety.

odc. 337

odc. 337

Margit gubi list Jadwigi z prośbą o to, by Margit i Visconti zerwali wszelkie kontakty z Wilhelmem. Jan z Kleparza bezkrwawo próbuje porwać Mścichnę, gdy to się nie udaje, Mścichna tłumaczy mu, że muszą zaczekać na decyzję Zbigniewa. Korygiełło ciężko ranny, Skirgiełło rusza do walki, sam chce obsługiwać bombardy i zdobyć Kowno. Jagiełło wraca do Krakowa. Jest zdystansowany z powodu plotek. Margit znajduje list. Visconti wyrusza do Koszyc na spotkanie z Wilhelmem.

odc. 336

odc. 336

Jagiełło dowiaduje się o plotkach, które dotyczą Jadwigi. Skirgiełło jest wściekły na Witolda, że ten odebrał krzyżakom Wiznę. Do Wilna dociera wiadomość, że Krzyżacy zmierzają w stronę Kowna. Jadwiga dowiaduje się od Krystyny o wyniku śledztwa mieszczek – to Gniewosz stoi za plotkami. Jagiełło potwierdza w Piotrkowie przywileje i zarządza natychmiastowy powrót do Krakowa.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Taka historia...

Muzyka, instrumenty, tańce

Muzyka, instrumenty, tańce

Rozkwit Pragi, początki Wiednia

Rozkwit Pragi, początki Wiednia

bohaterowie

bohaterowie

„Korona Królów” łączy dramat z historią, miłość z dziejami.
Władców czyni ludźmi, ludzi czyni władcami.

akapit

„Korona Królów” łączy dramat z historią, miłość z dziejami.
Władców czyni ludźmi, ludzi czyni władcami.

Z kart historii

Flora i fauna w średniowieczu

Flora i fauna w średniowieczu

Ludzie średniowiecza żyli bardzo blisko świata natury. Stanowił on źródło ich pożywienia, służył pomocą w codziennej pracy (zwierzęta pociągowe), umożliwiał rozrywkę, dzięki niemu eksponowano również własny prestiż społeczny (zwierzyńce, polowania). Zwierzęta i rośliny stanowiły immanentny element życia mieszkańców wsi, niewielkich miasteczek, czy też dużych ośrodków, stanowiących centra polityczne i gospodarcze. Miasta posiadały zazwyczaj dość pokaźny areał pól uprawnych i pastwisk. Na podstawie badań archeologicznych możemy wnioskować, że w średniowiecznym Krakowie uprawiano m.in. pszenicę, żyto, owies, jęczmień i proso, następnie różnego rodzaju kasze; z owoców pojawiały się: grusze, wiśnie i winorośle; z warzyw z kolei: kapusta, marchew, ogórki i soczewica. Ponadto, do produkcji piwa stosowano chmiel. Uprawiane len i konopie służyły do wyrobu materiałów.

Obyczaje i wychowanie rycerskie w średniowieczu

Obyczaje i wychowanie rycerskie w średniowieczu

Kultura rycerska narodziła się w średniowiecznej Francji, gdzie już od XII w. rozkwitały i coraz większą popularnością cieszyły się tzw. powieści dworne (romans courtois), odwołujące się do tradycji chansons de geste (pieśni o czynach) – poezji epickiej, pierwotnie przekazywanej ustnie przez wędrownych artystów, z czasem zaś coraz częściej spisywanej, do której należy choćby słynna Pieśń o Rolandzie, datowana na XI wiek. Bohaterowie utworów i ich waleczne czyny wzbudzały powszechny podziw i stanowiły wzór do naśladowania. Kultura rycerska była popularna także w Polsce, zaś szczególny wzrost zainteresowania jej arkanami obserwujemy zwłaszcza w XIV i XV w. Wtedy to coraz częściej wśród imion szlacheckich potomków pojawiają się osobliwości inspirowane niewątpliwie lekturą tego rodzaju dzieł jak: Roland, Turpinda, Gawin, Borsza, Hektor, czy Parys.

Jogaiła przybywa do Polski