Korona królów

JAN HIŃCZA

Jak podają źródła Jan Hińcza z Rogowa herbu Działosza urodził się między 1406, a 1410 r. Zmarł 29 września 1473 r. Polski rycerz, syn podskarbiego królewskiego Hinczki z Rogowa, zaufanego króla Jagiełły.

Podczas wojen husyckich najpierw był zwolennikiem obozu czeskiego, któremu przewodził Spytko z Meleszna. Przed decydującym starciem przeszedł jednak na stronę przeciwną. W 1439 w czasie bitwy pod Grotnikami dowodził wojskami atakującymi obóz husytów.

W 1427 r. był na dworze Władysława Jagiełły. Musiał go opuścić w związku z podejrzeniami o romans z królową Zofią, choć ta miała go darzyć wyłącznie miłością platoniczną.

W 1440 r. był w świcie Władysława Warneńczyka, kiedy ten wyruszył po przyjęcie korony Węgier.