Korona królów

KSIĄŻĘ WITOLD

Syn Kiejstuta i Biruty. Urodzony najpewniej ok. 1354-55, zmarł 27 października 1430 w Trokach. Ukochany syn Kiejstuta, tak jak Władysław Jagiełło – Olgierda.

Jeden z najwybitniejszych bohaterów historii Litwy, Wielki Książę Litewski, walczący u boku ojca Kiejstuta o tron książęcy z Jagiełłą po śmierci Olgierda. Strony zawierały i zrywały zmienne sojusze, walcząc i sprzymierzając się ze sobą i z Krzyżakami. Witold wielokrotnie się chrzcił i zmieniał wyznania z powodów politycznych. Prowadził przez całe życie twardą grę z Jagiełłą, żonglując relacjami litewsko-krzyżackimi.