Korona królów

ZOFIA HOLSZAŃSKA

Zofia Holszańska herbu Hippocentaurus urodziła się około 1405, a zmarła 21 września w 1461 roku w Krakowie. W wieku 17 lat poślubiła Władysława II Jagiełłę, zmieniła wyznanie i została królową Polski.

W 1420 roku Jagiełło został po raz trzeci wdowcem. Mając już ponad 60 lat, doczekał się tylko jednego potomka. Jego nadzieją na potomstwo stała się młodziutka córka księcia litewskiego Andrzeja Holszańskiego.

Zofia urodziła Jagielle dwóch synów, późniejszych królów, Władysława III Warneńczyka i Kazimierza IV Jagiellończyka. Po śmierci męża walczyła o utrzymanie władzy z biskupem krakowskim Zbigniewem Oleśnickim. Ostatecznie udało się jej uzyskać koronę dla Władysława, a po jego śmierci dla Kazimierza. Nie otrzymała jednak tytułu regentki.