Korona królów

JADWIGA JAGIELLONKA

Jadwiga Jagiellonka córka, Anny Cylejskiej i Władysława Jagiełły, urodziła się w 8 kwietnia 1408 r. W 1413 r. na zjeździe w Jedlni, ze względu na brak męskich potomków króla, Jadwiga została oficjalnie ogłoszona dziedziczką tronu polskiego. Zmieniło się to po narodzinach jej braci z małżeństwa Władysława z Zofią Holszańską.

Jadwiga była prawnuczką Kazimierza Wielkiego. Jako dziedziczka tronu polskiego była swatana z Bogusławem IX, księciem Słupska, którego rywalem był Fryderyk I Hohenzollern, syn elektora brandenburskiego. Narodziny królewskich synów spowodowały, że Władysław Jagiełło nie spieszył się jednak z wydaniem córki za mąż.

Jadwiga zmarła młodo 8 grudnia 1431 r. jako panna. O jej otrucie oskarżano królową Zofię. Źródła wskazują jednak, że była osobą słabego zdrowia i przyczyną śmierci mogła być jakaś choroba.