Korona królów

Muzyka, instrumenty, tańce

Ludzie w średniowieczu tańczyli równie chętnie jak teraz, ale mieli mniej do tego okazji. Ich rok wyznaczały święta i dni postne, w których trzeba się było umartwiać. Gdy jednak nadchodziły zapusty, które teraz nazywamy karnawałem – bawili się do upadłego.