Korona królów

Zanim nastali Jagiellonowie – Sprawa Śląska

Książę Bolko Świdnicki nie darmo nosił przydomek mały. W istocie nie był wysoki. Być może dlatego, że niewysoki był też jego dziad, Władysław Łokietek. Bolko odziedziczył po nim nie tylko wzrost ale i wielką waleczność. W czasie, gdy wokół Świdnicy rosły trzy potężne królestwa: Polski, Czech i Cesarstwo Niemieckie, Bolko pokazywał światu, że niewielkie księstwo może liczyć się w wielkiej polityce.