Korona królów

WILHELM HABSBURG

Urodzony około 1370 w Wiedniu, zmarł 1406.

W dzieciństwie narzeczony Jadwigi Andegaweńskiej, dziedziczki tronu polskiego, został jednak pozbawiony szans na zdobycie tronu polskiego i zakończenie narzeczeństwa małżeństwem przez polską szlachtę, która postanowiła związać swą młodą królową z Jagiełłą – wielkim księciem litewskim, co oznaczało bliski związek z Litwą.

Do momentu śmierci Jadwigi (17 lipca 1399) Wilhelm nie związał się z żadną inną kobietą.

Po ojcu (zmarłym w 9 lipca 1386) panował w Karyntii, Styrii i Krainie, był również regentem Austrii i Tyrolu wspólnie z bratem Leopoldem IV.