Korona królów

SKIRGIEŁŁO

Ur. ok. 1354/1355, zm. przed 24 grudnia 1394 lub 23 grudnia 1396 w Kijowie.

Syn Olgierda i Julianny twerskiej – rówieśnik Witolda. Najbliższy brat Jagiełły, cyrulik ale i hulaka, który – jak pisano - „po pijaku bił, na trzeźwo leczył pobitego”. W 1381 roku otrzymał księstwo trockie i był tam namiestnikiem Jagiełły. Był związany z polityka brata, brał udział w poselstwie brata do Krakowa w styczniu 1385 z darami dla królowej Jadwigi oraz w umowie krewskiej z sierpnia tego roku, w której zapadła decyzja o ślubie i koronacji.

Po koronacji złożył hołd bratu, zostając na pewien czas jego namiestnikiem. Zmarł bezżennie prawdopodobnie otruty w 1397 roku.