Korona królów

SPYTEK Z MELSZTYNA

Urodzony około 1364 r, syn Jaśka z Melsztyna – bohatera dwóch poprzednich sezonów Korony Królów i Ofki z Książa Wielkiego, bliski współpracownik Jagiełły, brat Jadwigi Pileckiej, matki chrzestnej Jagiełły.

W 1381 roku objął urząd wojewody krakowskiego jako bardzo młody człowiek, co świadczyło o jego talencie. Był jednym z najaktywniejszych ludzi końca XIV wieku. Zaangażował się mocno w sprowadzenie Jadwigi do Polski stojąc na czele stronnictwa, które to popierało.

Należał do głównych zwolenników osadzenia Jadwigi na tronie a wcześniej dotrzymania ugody z Andegawenami. Wzbudzał sympatię królowej i ta chętnie widziała go na swoim dworze. Tym bardziej, że zakochał się i poślubił jedną z jej dwórek, szlachciankę węgierską Elżbiecie Laczkfi.

Szybko stał się pierwszoplanową postacią u boku Władysława Jagiełły. W 1385 roku to właśnie Spytek witał przyszłego króla w Polsce. Wedle Długosza to właśnie dzięki Spytkowi Jagiełło uzyskał tron polski. Władca odwdzięczał mu się za lojalność przyjaźnią i sporymi nadaniami.