Korona królów

SĘDZIWÓJ Z SZUBINA

Urodzony ok. 1328 roku, zmarł w 1405 roku.

To on ostatecznie sprowadził Jadwigę do Polski w 1384 roku. Była także jednym z inicjatorów ofiarowania korony Jagielle. Należał do bliskich współpracowników Jagiełły, choć na początku rządów król zabrał mu starostwo krakowskie. Król mianował Sędziwoja swoim głównym przedstawicielem w Wielkopolsce, jako starostę generalnego wielkopolskiego, równocześnie Sędziwój wciąż sprawował wysoki urząd wojewody kaliskiego. Otrzymywał od początku panowania Jagiełły liczne nadania dóbr ziemskich i prezenty (np. płaszcz podbity popielicami).

Był jednym z dostojników najczęściej przebywających przy królu. Był przy władcy niemal cały czas, zarówno w Małopolsce, jak i podczas wypraw króla do Wielkopolski lub na Ruś.