Korona królów

KIEJSTUT

Urodzony ok. 1308/1310, zmarł 15 sierpnia 1382. Brat Olgierda syn Giedymina.

Po 1375 roku Kiejstut, przeniósł stolicę swojego księstwa do Nowych Trok, budując w nich murowany zamek na półwyspie. Następnie zamieszkał w nim i przeniósł do niego swój skarb książęcy.

W 1377 roku zamek poniósł poważne straty po ataku krzyżackim. W 1381 roku po zdobyciu Wilna popadł w konflikt ze swoim bratankiem, Władysławem Jagiełło, synem Olgierda. Po tym wydarzeniu Jagiełło uwięził stryja w Krewie. Niedługo później Kiejstut zmarł, być może zgładzony z rozkazu bratanka. Powyższe wydarzenia stały się początkiem litewskiej wojny domowej, trwającej od 1381 do 1384 roku.

Z małżeństwa z Birutą pozostawił m.in. synów Witolda i Zygmunta oraz córkę Ryngałłę.