Korona królów

JAN RADLICA

Urodzony ok. 1340, zmarł 12 stycznia 1392 roku.

Jan Radlica opiekował się małą Jadwigą jeszcze na dworze jej ojca, to z nim Jadwiga przybyła do Krakowa.

Ulubiony lekarz Ludwika Węgierskiego, lekarz i przyrodnik wysoko wykształcony w Paryżu i Montpelier. Kanclerz, a później biskup krakowski. Był zaufanym i blisko stojącym króla dostojnikiem.