Korona królów

JULIANNA TWERSKA

Urodzona około 1325, zmarła 17 marca 1391.

W 1350 Olgierd zawarł z księciem Siemionem pokój oraz ożenił się z jego szwagierką Julianną. Siostra Julianny, Maria, była już wtedy żoną Siemiona.

Matka Jagiełły i jego licznego rodzeństwa (Julianna miała z Olgierdem 16 dzieci). Po śmierci męża Julianna została mniszką, przyjmując imię zakonne Marina. Według podań była też fundatorką najstarszej w Wilnie cerkwi prawosławnej, znajdującej się na miejscu dzisiejszej cerkwi św. Mikołaja.