Korona królów

ANDRZEJ WIERZYNEK

Syn Mikołaja Wierzynka, bogaty kupiec.

Wierzynkowie - krakowski ród kupiecki w XIV i XV wieku, znany z uczty u Wierzynka. Chociaż po śmierci ojca cała rodzina zubożała, Andrzej na fali bogactwa został rajcą, a później szafarzem kasy miejskiej podejrzewany i oskarżony o defraudację funduszy miejskich.