Korona królów

WOJDYŁŁO

Bojar litewski, bliski człowiek Jagiełły, a później jego szwagier. Nazywany w źródłach pogardliwie „chłopem” dlatego, że ku zgorszeniu Kiejstuta wżenił się w książęcą rodzinę: Jagiełło zgodził się na jego ślub ze swoją siostrą - Marią Olgierdówną. Był to więc mezalians. Wojdyłło brał udział w walkach Olgierdowiczów z Kiejstutowiczami o władzę po śmierci wielkiego księcia Olgierda.