Korona królów

Memento Mori

W średniowieczu jak w żadnej innej epoce, śmierć była obecna we wszystkich aspektach życia. Nieustannie rozbrzmiewało wołanie: pamiętaj o śmierci („Memento mori”). Śmierć to jeden z głównych problemów filozofii, teologii i religii. Na jego podstawie powstało wiele koncepcji życia pozagrobowego. W średniowieczu cała Europa objęta została ideałami skromnego życia, mającego zapewnić zbawienie. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.