Korona królów

ADELAJDA HESKA

Po śmierci Anny król Kazimierz postanowił ożenić się powtórnie. Jego wybranką została, pochodząca z Hesji, Adelajda. W kronikach Długosza możemy przeczytać, że była niezwykle cnotliwa i słynęła z urody.

Ich ślub odbył się w Poznaniu, a nowa królowa miała wtedy 17 lat. Para żyła ze sobą kilkanaście lat. Niestety, także druga żona nie dała Kazimierzowi męskiego potomka.

Polski król chciał w końcu unieważnić małżeństwo z Adelajdą, co spotkało się z oporem Stolicy Apostolskiej. Jeszcze za jej życia Kazimierz brał bigamiczne śluby z innymi kobietami, ale aż do śmierci w 1371 roku to ona była prawowitą królową.

W serialu Adelajdę gra Aleksandra Przesław.