Korona królów

ALDONA – ANNA

Aldona była córką wielkiego księcia litewskiego Giedymina i pierwszą z czterech żon Kazimierza Wielkiego. Jej małżeństwo z polskim królewiczem, zawarte w krakowskiej katedrze w 1325 r., było typowym mariażem dynastycznym. Przypieczętowano nim i umocniono zawarte jednocześnie układy polityczne Władysława Łokietka z Giedyminem przeciwko zakonowi krzyżackiemu.

Przymierze z pogańską Litwą nie przysporzyło popularności Polsce w chrześcijańskiej Europie. Aldona, która przyjąwszy wiarę chrześcijańską przybrała imię Anna, koronowana została wraz z Kazimierzem w 1333 r. Przykrym dla niej zdarzeniem musiało być wówczas zachowanie Jadwigi, wdowy po Władysławie Łokietku, która sprzeciwiła się koronacji synowej, twierdząc, że nie wypada koronować innej królowej, dopóki ona jeszcze żyje.

Z trwającego czternaście lat małżeństwa z Kazimierzem urodziły się dwie córki – Elżbieta oraz Kunegunda. Na podstawie kronikarskich relacji Aldonę-Annę wyobrażać można sobie jako kobietę wesołą i pełną życia, która lubiła taniec oraz muzykę. W jej orszaku zawsze byli śpiewacy z licznymi instrumentami, co powodować miało podobno zgorszenie wśród wielu jej poddanych.

Dodać należy, że imię Aldona nadali jej nowożytni badacze, ale tak zrosło się z jej postacią, że postanowiliśmy go użyć w serialu.