Korona królów

JAN GROT (GROTOWIC) herbu RAWICZ

Jan Grot, biskup krakowski, osobisty doradca Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Ambitny i zdolny, ma własne zdanie. Powoduje to, że co chwila popadał w konflikt z Władysławem Łokietkiem, a później z Kazimierzem Wielkim.

Nie wahał się obłożyć klątwą władcy, jeśli – wedle jego zdania – wchodził w biskupie kompetencje. Zdecydowany przeciwnik zakonu krzyżackiego a jednocześnie zwolennik nepotyzmu, czyli obsadzania urzędów kościelnych krewnymi. Barwny i kontrowersyjny.

Biskup Grot zmarł w 1347 roku. Przed śmiercią pojednał się z królem Kazimierzem.

W serialu Jana Grota grał Robert Gonera.