Korona królów

JASIEK Z TARNOWA i MELSZTYNA herbu LELIWA

Jasiek syn Spytka, kasztelana krakowskiego. Jeden z najbardziej zaufanych ludzi Kazimierza Wielkiego. W 1339 roku został łowczym krakowskim, a następnie kasztelanem wojnickim i wojewodą sandomierskim, by w końcu u schyłku panowania Kazimierza otrzymać awans na najwyższy urząd – kasztelanię krakowską.

My pozwoliliśmy mu awansować jeszcze wcześniej, dając mu kasztelanię małogojską oraz przydając burzliwy romans z Baśką Dunin, fikcyjną rozbójniczką z sandomierskich szlaków. Źródła z tamtych czasów wprawdzie niczego takiego nie odnotowały, ale jeśli czegoś nie napisano, to kto wie, czy się nie zdarzyło?