Korona królów

KANCLERZ ZBIGNIEW

Zbigniew ze Szczyrzyca herbu Drużyna. Gdy rządy w Krakowie przejął Władysław Łokietek, rozpoczął się proces kształtowania lub przekształcania dawnych urzędów książęcych w królewskie. Wykształciła się także kancelaria królewska, na której czele w 1328 roku stanął Zbigniew.

Był jednym z najbardziej zaufanych ludzi Władysława Łokietka i jego żony Jadwigi. Jako jeden z nielicznych odwiedzał królową w klasztorze sądeckim. Po śmierci Łokietka stał się doradcą Kazimierza Wielkiego.