Korona królów

NIEMIERZA Z GOŁCZY herbu MĄDROSTKI

Niemierza to jeden z zaufanych rycerzy Kazimierza. Na Wawelu poznał i poślubił córkę kasztelana sieciechowskiego Pełki z Rzochowa, z którą ma dwie córki, Elżbietę i Pachnę. Za swoje zasługi w 1350 roku otrzymał podkomorstwo sandomierskie.

Tak naprawdę Niemierza poślubił Cudkę w 1339 roku, ale na potrzeby serialu przyspieszyliśmy trochę ich małżeństwo. Tym bardziej, że legenda przypisuje Cudce romans z Kazimierzem Wielkim. Czy jednak to tylko legenda?