Korona królów

SPYCIMIR (SPYTEK) herbu LELIWA

Spytek od 1331 roku był kasztelanem krakowskim, czyli najważniejszym urzędnikiem Królestwa Polskiego. Zaufany współpracownik Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Rozsądny, chłodny i sprawiedliwy – jest głosem rozsądku na dworze młodego władcy.

Uczestniczy prawie we wszystkich ważniejszych poselstwach i rokowaniach prowadzonych przez Kazimierza. Historycznie był ojcem Jaśka z Melsztyna, towarzysza i współpracownika Kazimierza. Miał jednak jeszcze syna Rafała, którego u nas nie ma, ale w zamian dodaliśmy mu córkę, Jagnę. Dziewczyna jest młoda i wykształconą, jak na kasztelankę przystało.