Korona królów

WŁADYSŁAW ŁĘCZYCKI – GARBATY

Władysław Garbaty – syn Siemowita księcia dobrzyńskiego, bratanek Władysława Łokietka. Czasem nazywany Włodkiem, a z powodu kalectwa Garbaczem lub Garbatym. W 1327 r. Władysław Łokietek przekazał mu w zarząd księstwo łęczyckie.

Być może ze względu na kalectwo nie zawarł dobrego koligacyjnie małżeństwa, a poślubił najpewniej szlachciankę, siostrę kasztelana sandomierskiego Wilczka.

W serialu Garbaty marzy czasem o koronie królewskiej. Pozostaje jednak lojalny w stosunku do Kazimierza Wielkiego.