Korona królów

Zobacz teraz

odc. 305
PŁATNY

odc. 305

Jagiełło niszczy bez czytania przechwycony list Jadwigi. Radlica i Bodzanta zawiązują sojusz przeciw Trąbie, który oficjalnie zostaje kapelanem króla. Odbywa się chrzest Jagiełły, a później szczera rozmowa z Jadwigą, która przyznaje, że wysłała list do Wilhelma.

odc. 304
PŁATNY

odc. 304

Jadwiga ułaskawia Cztana z Borowiny, to lekcja miłosierdzia i wybaczania dla Jagiełły. Książęta litewscy czczą u Ragany pogańskie bóstwa, gdy przychodzi Trąba i przeprowadza efektowną katechezę. Jagiełło powierza Trąbie stanowisko kapelana.

odc. 303
PŁATNY

odc. 303

Jagiełło szuka godnego ojca chrzestnego, odrzuca kandydaturę Opolczyka i wygania go z zamku. Eufemia zostaje na Wawelu, by walczyć o pozycję na dworze. Jadwiga każe Margit wyrzucić pamiątki po Wilhelmie.

odc. 302
PŁATNY

odc. 302

Jadwiga przygotowuje się do spotkania z Jagiełłą. Wielki mistrz zakonu krzyżackiego odrzuca propozycję bycia ojcem chrzestnym Jagiełły. Na Wawelu zastanawiają się jakich chrzestnych wybierze król.

odc. 301

odc. 301

Jagiełło zapowiada, że będzie królem niezależnym, Spytek zaczyna go uczyć respektu dla szlachty. Chociaż w Lublinie trwa ostra dyskusja, a Dobiesław za namową Gniewosza z Dalewic jątrzy, Jagiełło jednogłośnie zostaje okrzyknięty królem.

odc. 300

odc. 300

Litwini przyjeżdżają na umówione miejsce spotkania i niezwłocznie chcą jechać dalej. Polscy Panowie wręczają Jagielle akt preelekcji. Jadwiga postanawia zdobywać nowe umiejętności, w tym celu idzie do płatnerza. Niemierza demaskuje Cztana z Borowiny. Tajna misja Zawiszy z Oleśnicy okazuje się niebezpieczna, ale Jagiełło zgadza się spełnić prośbę królowej.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Taka historia...

Sól – złoto Wieliczki

Sól – złoto Wieliczki

Gadżeciarze – broń do walki, łowów i ozdoby

Gadżeciarze – broń do walki, łowów i ozdoby

bohaterowie

bohaterowie

„Korona Królów” łączy dramat z historią, miłość z dziejami.
Władców czyni ludźmi, ludzi czyni władcami.

akapit

„Korona Królów” łączy dramat z historią, miłość z dziejami.
Władców czyni ludźmi, ludzi czyni władcami.

Z kart historii

Ludwik Andegaweński – monarcha panujący od Pomorza po Adriatyk

Ludwik Andegaweński – monarcha panujący od Pomorza po Adriatyk

W dniu św. Łucji, czyli 13 grudnia, 1250 roku zmarł w Castel Fiorentino w Apulii na południu Italii cesarz rzymski i król Sycylii Fryderyk II Hohenstauf. Po jego zgonie cesarstwo rzymskie pogrążyło się w długim okresie chaosu i walk o władzę. Rywalizacja o schedę po tym wybitnym władcy toczyła się przede wszystkim na obszarze Italii, gdzie synowie zmarłego cesarza walczyli na śmierć i życie z kolejnymi papieżami, którzy obawiając się utrzymania silnej pozycji Hohenstaufów, z całych sił popierali przedstawiciela bocznej linii Kapetyngów francuskich – Andegawenów.

Dzieje Mazowsza w XIV wieku

Dzieje Mazowsza w XIV wieku

Na początku XIV w. Mazowsze sąsiadowało z trzema istotnymi ośrodkami – najważniejszymi graczami politycznymi w tej części Europy, wzajemnie ze sobą skonfliktowanymi. Otaczało je z jednej strony nowo zjednoczone Królestwo Polskie, z drugiej rosnąca w siłę potęga państwa Zakonu Krzyżackiego ze stolicą w Malborku (od 1309r.), od wschodu zaś Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami księcia Giedymina. Ze względu na swoje położenie geopolityczne, silnych i wpływowych sąsiadów, książęta mazowieccy musieli nieustannie lawirować w poszukiwaniu sojuszników i starać się wypracować najkorzystniejsze dla siebie układy.

Mała królowa na drodze do korony