Korona królów

KRÓLOWA ANNA CYLEJSKA

Anna Cylejska urodziła się pod koniec 1380 lub na początku 1381, Zmarła w marca 1416 w Krakowie. Od 1402 r. − królowa Polski jako druga żona Władysława Jagiełły, córka hrabiego cylejskiego Wilhelma von Cilli i Anny Kazimierzówny, wnuczka króla polskiego Kazimierza Wielkiego. Jej małżeństwo było wykonaniem woli królowej Jadwigi, która wskazała ją jako swoją następczynię.

Jagiełło z Anną miał córkę Jadwigę. Choć podania mówią, że nie była urodziwa, to Jan Długosz oceniał, że małżeństwo królewskie było udane, mimo, że zawarte z celów politycznych, by dać możliwość uzasadnienia do kontynuacji linii Piastów dla króla z nowej dynastii.