Korona królów

BODZĘTA herbu PORAJ

Bodzęta herbu Poraj był w latach 1348-1366 biskupem krakowskim. Jego wybór na to stanowisko wzbudził jednak wiele kontrowersji. Po śmierci biskupa Jana Grota kapituła krakowska postanowiła bowiem, że jego miejsce zajmie Piotr Szyrzyk z Falkowa. I to on, jako biskup krakowski, udał się do Awinionu, aby odebrać oficjalną nominację z rąk papieża Klemensa VI, a w podróży towarzyszył mu Bodzęta.

Niestety niedługo po przybyciu do siedziby Ojca Świętego biskup Szyrzyk zmarł. Bodzęta wykorzystał sytuację i wystarał się u papieża o nominację dla siebie, choć nie miał poparcia kapituły.

W serialu Bodzętę poznajemy, gdy przybywa z Awinionu, już jako następca Grota. Kazimierz jest wściekły, bo cieszył się na współpracę z bardziej ugodowym Szyrzykiem. Jak ułożą się relacje króla i biskupa?

W rolę biskupa Bodzęty wcielił się Artur Dziurman.