Korona królów

Mieczem czy słowem, czyli wojny Kazimierza Wielkiego

Kiedy mówimy o Kazimierzu Wielkim, myślimy: „mąż stanu”, dyplomata, reformator, ale czy wojownik? Wojownikiem był Władysław Łokietek, który orężem zjednoczył królestwo, wojownikiem był Władysław Jagiełło, czy Jan Sobieski, który pokonał Turków pod Wiedniem, a Kazimierz? Jakie miejsce w jego królowaniu zajmowała wojna?