Korona królów

Taka historia... Sukcesja tronu polskiego

Kiedy monarcha średniowiecznego państwa nie miał męskiego potomka z prawego łoża, zaczynały się kłopoty. Brak legalnego następcy położył się cieniem na całym okresie rządów Kazimierza, a zapewnienie sukcesji tronu był jego podstawowym i największym wyzwaniem. Objęcie polskiego tronu przez Ludwika z dynastii Andegawenów było efektem długotrwałych i skomplikowanych politycznych zabiegów.