Korona królów

KJEJSTUT GIEDYMINOWICZ

Kjejstut był synem wielkiego księcia litewskiego Giedymina i bratem Olgierda oraz Aldony - żony króla Kazimierza Wielkiego. Po śmierci ojca w 1341 roku, wraz z Olgierdem współrządził Litwą.

W 1351 doszło do konfliktu zbrojnego wojsk polsko-węgierskich pod wodzą Ludwika Węgierskiego z litewskimi, pod wodzą Kjejstuta. Litewski książę zawarł z królem Węgier układ, na mocy którego miał przyjąć chrzest. Ostatecznie nie wypełnił jednak jego warunków. Pod koniec życia popadł zaś w konflikt z bratankiem, Władysławem Jagiełłą. przyszłym królem Polski.

W serialu widzimy Kjejstuta jako porywczego i krwawego księcia, który ma zupełnie inne spojrzenie na politykę niż jego łagodny i ugodowy brat Olgierd. Z rozkazu Kjejstuta giną zaufani rycerze Kazimierza – Pełka i Niemierza.

W rolę księcia Kjejstuta wcielił się Jakub Mazurek.