Korona królów

Korona królów – Taka historia, odc. 17

Dwór królewski to miejsce sprawowania monarszej władzy, główny ośrodek decyzyjny królestwa. Dwór to równocześnie najważniejsze osoby w państwie. Marszałkowie, hetmani, kancelaria. Tu też znajdowały się osoby zajmujące się sprawami prozaicznymi, ale jakże ważnymi, takimi jak... słanie królowi łóżka, bo to dwór tworzy króla.