Korona królów

Korona królów – Taka historia..., odc. 10

Średniowieczny monarcha nigdy nie rządził sam. Czasami ulec można wrażeniu, że król mógł wszystko. W rzeczywistości przez całe średniowiecze cesarz, królowie, książęta musieli liczyć się z gronem doradców, lenników i możnowładców. Żaden monarcha nie dysponował władza absolutną. W odcinku „Doradcy królewscy” dowiemy się, jak to było za czasów Kazimierza Wielkiego.